Categories
Nekategorizirano

IZDELOVANJE PAPIRNATIH ROŽ

UVOD

V Sloveniji poznamo mnogo zanimivih in kreativnih običajev, šeg, navad ter obrti. Med spoznavanjem le teh, mi je pozornost posebno pritegnila obrt izdelovanja papirnatih rož, za katero pred tem še nisem slišala. Zato sem se odločila to bolj podrobno raziskati in obrt predstaviti tudi drugim, ki za to še niso slišali in želijo o njej izvedeti nekaj novega.

Slika 1: šopki iz »krep« papirja
JEDRO

Znanje izdelovanja papirnatih rož je veščina, ki je nastala iz potrebe po trajnejši okrasitvi bodisi določenega objekta ali hotenem obeleženju pomembnega, svečanega dogodka. Zaradi obstojnosti, ki jih imajo papirnate cvetlice v primerjavi z naravnim cvetjem, zlasti pa zaradi pomanjkanja naravnega cvetja v obdobjih zmanjšane letne vegetacije.

Papirnato in suho cvetje je poznano v več državah sveta. Pravi razcvet je po svetu doživelo v 18. stoletju. V slovenskem prostoru se je pojavilo v prvi polovici 19. stoletja, predvsem v mestih. Najbolj poznana je bila tehnika izdelovanja papirnatih rož iz krep papirja.

Posnemanje izdelovanja papirnatega cvetja se je iz mest kasneje preneslo na podeželje, kjer se je v posameznih primerih ohranilo vse do danes. Izdelovanje papirnatih rož, ki se je najbolj razširilo na slovenskem podeželju in se je vse do druge svetovne vojne označevalo kot značilna domača obrt oziroma obrtniško delo. Bilo je tudi edini vir dohodka za njihove izdelovalce. Po štiridesetih letih 20. stoletja se je ohranilo le še kot ljubiteljsko ohranjanje dediščine oz. ljudsko izročilo. Vendar je danes že skoraj povsem izumrlo, saj je samo še nekaj poznavalk te obrti in se lahko vrednoti le še kot rokodelska umetnost.

Slika 2: Sejem papirnatih rož

Kot lahko že ime pove, so rože izdelovali tako, da so iz krep ali povoščenega papirja izrezovali oblike listov in stebel. Za izdelavo papirnatih rož so uporabljali le nekaj osnovnih obrtniških pripomočkov kot so škarje, lepilo, krep ali povoščen papir, tanko žico, klešče, šivanko in sukanec. Dandanes za lepljenje uporabljajo večinoma mekol, včasih pa so namesto tega uporabljali pop, ki je bila posebna lepljiva mešanica vode in moke. Ustvarjalna spretnost in vztrajnost je prinesla pestrost v izdelovanju različnih oblik suhega oz. papirnatega cvetja zelo raznolikih barvnih vrst. Te so nato še pobarvali, povoščili in okrasili. S povoščenjem so dosegli njihovo trajnost in odpornost.

Slika 3: izdelava papirnate rože

Izdelovanje papirnatih rož oziroma suhega cvetja je bilo predvsem namenjeno za poročne šopke, pogrebne vence, venčke ter šopke za vojaške nabornike in novomašnike. Pri poročnih šopkih z belimi cvetovi je bila uveljavljena določena hierarhija: ženin in nevesta sta imela večja šopka na oblekah, nevesta še cvetni venec v laseh in v rokah poročni šopek. Nekoliko manjši so bili šopki prič, drugi svatje pa so nosili le posamezne cvetove. Izdelovali so jih tudi kot okras za kapele, cerkve, butarice in druge pomembne kraje in predmete. V bolj razvitih mestih se je razvilo papirnatim podobno izdelovanje rož, le da so bili le te iz svile in drugih vrst blaga in to je pomenilo višjo stopnjo rokodelskega znanja, zaradi vsega tega so bili tudi veliko dražji.

Slika 4: poročni šopek
ZAKLJUČEK

Suho cvetje in njihova izdelava o katerih sem izvedela veliko novega se mi zdi zelo zabavna rokodelska oziroma obrtniška dejavnost. Nekega dne si jo tudi sama želim v neki lažji, začetniški obliki poskusiti za krajšanje časa ali kot kakšno doma narejeno darilo. V današnjem industrializiranem svetu vidim, da se dejavnost ne more več opravljati kot nek osnovni vir zaslužka ali kaj podobnega in se bojim, da bo kot obrt v neuporabi zelo kmalu saj nebo več izvajalcev te obrti. Vendar pa se za zabavo lahko prav vsakdo poskusi v izdelavi papirnatih rož, ki nikoli ne uvenijo.

Slika 5: navodila za izdelavo
ANGLEŠKI POVZETEK

In Slovenia we know many interesting and creative customs and crafts. While getting to know them, I was particularly drawn to the craft of making paper flowers, which I had never heard of before. That is why I have decided to explore this in more detail and to present the craft to others who have never heard of it and who want to learn something new about it. As the name suggests, the flowers were made by cutting out the shapes of sheets and stems from crepe or grayed paper. In the text, I will reveal you even more information about this craft.

MENTOR: prof. Peter Rau

VIRI

Papirnate rože: nikoli ne ovenejo. 2011. rokodelstvo.si. [citirano 1.12.2020; 12.00]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://www.rokodelstvo.si/izdelek/papirnate_roze>

Suho cvetje CSOD DC Andreja Tomazin.pdf: IZDELOVANJE PAPIRNATEGA oz. SUHEGA CVETJA. Csod.si. [citirano 1.12.2020; 12.00]. Dostopno na spletnem naslovu: <https://www.csod.si/uploads/file/VSEBINE%20ZA%20SOLE%20ZA%20DAN%20DEJAVNOSTI/Suho%20cvetje%20CSOD%20DC%20Andreja%20Tomazin.pdf>

Izdelovanje papirnatih rož: filmografija. 2016. etno-muzej.si. [citirano 1.12.2020; 12.00]. Dostopno na spletnem naslovu: <https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke/filmografija/izdelovanje-papirnatih-roz>

Papirnate rože, ki nikoli ne uvenejo. Marmelina.si. [citirano 1.12.2020; 12.00]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://marmelina.si/kot-iz-skatlice/spretni-prsti/papirnate-roze-ki-nikoli-ne-uvenejo>

SLIKOVNI VIRI

Slika 1: JERIN, Anja. 2015. Papirnate rože.png. [citirano 1.12.2020; 12.00]. Dostopno na spletnem naslovu: <https://www.etno-muzej.si/files/styles/glavna_slika/public/papirnate_roze.png?itok=GHGhi10s>. ISSN5.

Slika 2: LEVANIČ, Monika. 2018. Papirnate rože, ki so videti povsem naravne.jpg. [citirano 1.12.2020; 12.00]. Dostopno na spletnem naslovu: <https://www.tednik.si/images/galerija/naslovnica/1521650426_ml-izdelovanje_roz_iz_krep_paprija.jpg>. ISSN5.

Slika 3: O. ŽNIDARŠIČ, Katarina. 2015. Papirnate cvetlice.jpg. [citirano 1.12.2020; 12.00]. Dostopno na spletnem naslovu: <https://i2.wp.com/maminamaza.si/wp-content/uploads/2015/03/Desktop1.jpg?resize=800%2C450&ssl=1>. ISSN5.

Slika 4: JAVORNIK, Matejka. 2016. poročnišopek.jpg. [citirano 1.12.2020; 12.00]. Dostopno na spletnem naslovu:<https://ustvarjalneroke.si/wp-content/uploads/2016/04/matejka-javornik-2-1050×700.jpg >. ISSN5.

Slika 5: O. ŽNIDARŠIČ, Katarina. 2015. Nagelj.jpg. [citirano 1.12.2020; 12.00]. Dostopno na spletnem naslovu: <https://i0.wp.com/maminamaza.si/wp-content/uploads/2015/03/Easy-Tissue-Paper-Flowers-Craft-By-Photo.jpg?resize=800%2C278&ssl=1>. ISSN5.